LAND I VERDEN: Som det stiger frem - et bilde av Norge

LAND I VERDEN: Som det stiger frem - et bilde av Norge
Passer for alle aldre
Et personlig portrett av Norge - geografi og samfunn. Filmen inngår i serien "Land i verden".

Et personlig Norges-portrett, en undervisningsfilm om Norge - "Som det stiger frem" er begge deler. Filmen viser et Norge i endring, der bonden jobber skift på oljeplattform, og mor har deltidsjobb i Superland. Far og mor med hans barn og hennes - en typisk familie et sted i Norge. Et Norge med røtter i fortida og med kursen mot framtida. Et samfunn preget av internasjonalisering, der ungene deler klasserom med barn fra mange land. Et land med en utsatt natur det må verne om.