Genmodifisering og proteinsyntese

Genmodifisering og proteinsyntese
Passer for alle aldre
Undervisningsprogram om gener, genteknologi og proteinsyntese.

Filmen danner et grunnlag for forståelse av genfunksjon og genforskning. Den beskriver oppbygging og funksjon av DNA (arvestoff) som kode for syntese av proteiner, en prosess som er universal for alle organismer fra bakterier til mennesker. Filmen begynner med en fremstilling av hvordan DNA blir lest av til en budbringerkopi (RNA), som videre fungerer som mal for proteinsyntesen. Deretter vises det hvordan genforskere kan modifisere DNA hos bakterier slik at proteinsyntesen kan styres. På denne måten kan proteiner som har viktig medisinsk eller annen bruk lages i store mengder og med stor renhet.


Medietilsynet