Det elektromagnetiske spektret og synet

Det elektromagnetiske spektret og synet
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om øyet og elektromagnetiske bølger

Filmen viser hvordan øyet er bygd opp og hvordan det fungerer, og forklarer hvordan og hvorfor øyet oppfatter farger og lys. Lyset består av forskjellige farger, og ved å sende hvitt lys gjennom et prisme, blir lysets fargefrekvenser synlige. Gjenstander både absorberer og reflekterer lys, og det er fargen en gjenstand ikke absorberer som gir et inntrykk av gjenstandens farge. Lys som er synlig for mennesker opptrer bare som en liten del av det elektromagnetiske spektret, og filmen beskriver anvendelsen av andre stråler og bølger i spektret. Det er lagt inn pauser i filmen for diskusjon om temaet.


Medietilsynet