USA - sørøststatene

USA - sørøststatene

USA - sørøststatene
Passer for alle aldre
Ett av fire programmer i en serie om USAs geografi og historie. Dette programmet omhandler de 12 statene i sørøstregionen. Rikdommen til de sørlige plantasjene var basert på dyrking av tobakk, bomull og ris med slaver fra Afrika. Borgerkrigen endte slavedriften, men kampen for like rettigheter skulle ta lang tid. Etter hvert ble et nytt samfunn formet. Man fikk faglærte arbeidere, en ny og mangesidig økonomi, mekanisert jordbruk, høyteknologisk industri og elektroniske forskningssentra. Arven etter de innflyttede kulturene er stor i regionen, og mange steder finner man en unik blandingskultur.


Medietilsynet