Afrika sør for Sahara

Afrika sør for Sahara

Afrika sør for Sahara
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om geografi og samfunnsforhold i Afrika sør for Sahara.

På 1800-tallet fordelte kolonimaktene Afrika sør for Sahara seg i mellom. Grensene mellom de 54 landene var et resultat av politiske overenskomester og ble trukket uavhengig av etniske grupperinger og territorier. Landene består i dag av rundt 2000 etniske grupper som til sammen snakker over 1000 språk. Filmen handler om konfliktene som har oppstått i kjølvannet av koloniveldet og tar opp historie, handel, klima, landskap, apartheid, demokrati og økonomi. En film som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen i de afrikanske landene sør for Sahara.
Medietilsynet