1848 Folkets vår

1848 Folkets vår

1848 Folkets vår
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om opptøyene i Europa i 1848.

I februar 1848 bryter det ut kraftige opptøyer i Paris. Opprørerne invaderer nasjonalforsamlingen og tvinger Ludvig Filip til å gå av. Hendelsen får sterke ettervirkninger når nyhetene om den sprer seg i Europa. I Østerrike, Tyskland og Italia reiser folket seg i opprør. Det gamle eneveldet blir tvunget til å akseptere nye konstitusjoner. En stund virker maktbalansen som har preget Europa etter Wientraktaten i 1815 truet, men med hjelp av hæren og tsar Nikolais styrker gjenvinner det østerrikske keiserdømmet sin dominans. Men ideene og håpet om nasjonal selvstendighet lever videre, snart er både Italia og Tyskland samlet, og den europeiske maktbalansen blir forskjøvet.Medietilsynet