Eksperimentet

Eksperimentet
Anbefalt aldersgrense 15 år
Det begynte i forskningens navn. Tyve mann i to uker. Betalingen var god. Forskerteamet ønsket å undersøke aggressiv oppførsel i et simulert fengsel. 8 menn ble utpekt som fangevoktere, og 12 ble fanger, alle med tilhørende rettigheter. Fangene blir innelåste og må følge et rigid regelsett, og vokterne har all makt, med klart mandat: Hold orden! Men, når man tar fra en mann alle rettigheter, kan han gjøre det uventede. Når man tar fra ham hans stolthet og menneskelighet, kan det verste skje!

Fire priser (Deutscher Filmpreis) i Tyskland, inkludert Publikumsprisen 2001. Publikumsprisen på BIFF, Bergen Int. filmfestival. Nominert av European Film Award for Beste europeiske film 2001.


Medietilsynet