Kirgisistan

Kirgisistan

Kirgisistan
Passer for alle aldre
Ein opplysande dokumentarfilm om den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan.

Landet er no sjølvstendig og er i ferd med å byggja ei ny framtid grunna på eigen kultur, språk og styresett. Filmen syner ein ung nasjon med røter i eldgamal mongolsk kulturtradisjon, der hestar og stammefolk har bore fram landet i all tid. Sovjettida har prega landet lite, noko som gjev landet særtrinn. Framleis skal utviklinga av landet og folket vera i tråd med tradisjonane - men også med eit blikk inn i framtida.


Medietilsynet