Metaller og legeringer

Metaller og legeringer
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om atomstrukturen i metaller og legeringer.

Filmen gir et innblikk i hvilke spesielle egenskaper forskjellige metaller og legeringer har, og den forklarer hva som gjør de forskjellige metallene og legeringene så anvendelige i vårt teknologiske samfunn. Alle metaller består av atomer, og vi får kjennskap til atomstrukturen i forskjellige metaller og legeringer. Vi får vite hvordan atomenes krystallformasjoner innvirker på kvaliteten og bruken av metaller og legeringer som jern, stål, aluminium, kobber, natrium, titan, magnesium, sink og messing. Det er lagt inn pauser i filmen for diskusjon om temaet.


Medietilsynet