deUSYNLIGE

deUSYNLIGE
Anbefalt aldersgrense 12 år
Jan Thomas slipper ut av fengsel etter å ha sonet åtte år for drap. Han er en gudbenådet musiker, og får vikariat i en kirke som organist. Her møter han Anna - presten. Hun er alenemor og har en liten gutt. Anna og Jan Thomas trekkes mot hverandre, og Jan Thomas velger å ikke fortelle om fortiden sin. Etter hvert som forholdet til Anna blir sterkere, utvikler han også et nært forhold til sønnen hennes. En dag henter Jan Thomas den lille gutten i barnehagen. Han er uoppmerksom et kort øyeblikk, og plutselig er gutten borte...

Agnes er gift med Jon. Sammen har de to små jenter. Agnes er lærer og en dag på skolebesøk i kirken. Hun gjenkjenner organisten Jan Thomas - den unge mannen som ble dømt for drapet på deres sønn åtte år tidligere. Hun velger å ikke fortelle om dette til sin mann men trekkes stadig mer mot den unge mannens liv - og vekk fra sitt eget.

de usynlige er to sterke historier. Et møte mellom en drapsdømt og offerets mor. To kjærlighetshistorier om mennesker som prøver å legge det nesten utilgivelige bak seg, se fremover og komme i gang igjen med livet.


Medietilsynet