Maria Wern - Den sovende døde

Maria Wern - Den sovende døde

Maria Wern - Den sovende døde
Anbefalt aldersgrense 15 år
To kvinner, uten noen åpenbare sammenhenger, omkommer i det som først ser ut til å være selvmord. Men de merkelige omstendighetene får Gotlandspolitiet med Maria Wern i spissen til å grave dypere, og snart oppstår flere spørsmål. Var det noen som forfulgte kvinnene? Er det grunn til å tro at de led av en slags psykose? Og finnes det tross alt en fellesnevner...?

Etterforskningen tar en uventet retning når politiet står ovenfor funnet av flere døde kropper, og snart blir Marias kolleger Ek og Erika tvunget betydelig lenger inn i hendelsene enn de hadde forventet...


Lignende filmer

Medietilsynet