Den som dreper - Fortidens skygge

Den som dreper - Fortidens skygge

Den som dreper - Fortidens skygge
Anbefalt aldersgrense 15 år
Psykologen Thomas Schäffer har funnet tilbake til sin ekskone og bestemt seg for å fratre sin stilling i politiet. Men når hans siste arbeidsdag nærmer seg, dukker en sak fra hans fortid opp. Som ung psykolog unnlot han å tvangsinnlegge en pasient med krigstraumer, som manisk tegnet detaljer fra brutale mord og ulykker. Når det plutselig viser seg at pasientens tegninger illustrerer virkelige mord, får ikke Thomas seg til å stoppe før saken er løst.


Medietilsynet