Violette

Violette
Anbefalt aldersgrense 12 år
Violette Leduc fødtes utenom ekteskap i begynnelsen av forrige århundre. Fattig og uelsket møter hun Simone de Beauvoir i etterkrigstidens Saint-Germain-des-Prés. Et livslangt vennskap vokser fram mellom de to forfatterne, som bygger på Violettes streven etter å oppnå frihet gjennom det hun skriver, og på Simones overbevisning om at hun holder en enestående forfatters skjebne i sine hender.


Medietilsynet
175252