Obit

Obit
Anbefalt aldersgrense 9 år
Hver morgen innprenter en liten gruppe nekrologskrivere historiene om tre eller fire ekstraordinære liv i samfunnets kulturelle minne – disse livshistoriene havner blant dagens nyhetssaker om krig, politikk og fotballresultater.

OBIT er den første dokumentaren som tar for seg redaksjonell nekrologskriving, via den legendariske nekrologavdelingen i The Times. Filmen går under overflaten i møte med de som beskriver livet etter døden på historiens nytrykte forsider, og tar for seg noen av de mest essensielle spørsmålene vi stiller oss selv om livet, hukommelsen og tidens evinnelige gang. Hva velger vi å huske? Hva dør aldri?


Medietilsynet