Den gode lærer

Den gode lærer
Passer for alle aldre
En dokumentarfilm om læreryrket med Inge Eidsvåg i hovedrollen.

En god lærer er en kunstner, sa John Steinbeck. Og du husker henne helt sikkert - eller ham - læreren
som ga så mye mer. Slike lærere kan knapt beskrives, bare oppleves. Filmen bruker Inge Eidsvåg og
hans tanker om undervisning og pedagogikk som utgangspunkt for sin drøfting av hva en god lærer er
- for ikke å si hvordan de blir til. Eidsvåg har selv vært lærer gjennom hele sitt arbeidende liv, og er en
av landets mest anerkjente på sitt felt. Filmskaperen som er mor til to skolebarn spør. Inge Eidsvåg
svarer. Hvordan påvirker det økende kravet om rapportering skolen? Hva er det viktigste en lærer kan
møte elevene med? Hvor er skolen på vei? Dette er spørsmål filmen prøver å besvare, og i en tid hvor
mange lærere føler at deres profesjon trues av abstrakte rapporteringsmål og andre utslag av et
overivrig byråkrati, har slike spørsmål sjelden vært mer relevante.


Medietilsynet