The Fight

The Fight

The Fight
Anbefalt aldersgrense 6 år
Når en mor mister barnet sitt, når en transperson nektes sin militære karriere og kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp tas ifra dem, trer de ukjente heltene ut av skyggen og inn i rettssalen. American Civil Liberties Union er en veldedig organisasjon som har som formål å beskytte menneskers grunnleggende frihet og rettigheter.

The Fight skildrer det enorme arbeidet som utføres av aktivister og advokater for å motvirke de restriksjonene Trump-administrasjonen har innført som hindrer akkurat dette. Et inspirerende og følsomt innblikk i kampen for rettferdighet.


Medietilsynet