The Savior for Sale

The Savior for Sale

The Savior for Sale
Passer for alle aldre
Etter den uventede gjenoppdagelsen på begynnelsen av 2000-tallet, selges det mytiske maleriet Salvator Mundi for rekordhøye 450 millioner dollar på en auksjon i New York. Et verdifullt kunstverk som regnes for å være et autentisk Da Vinci-maleri, men hvis legitimitet utløser et sitrende geopolitisk spill.


Medietilsynet