Vaktpostene

Vaktpostene
Anbefalt aldersgrense 12 år
Vaktpostene, tar i i likhet med Om Tilla, opp forsømmelsen av psykisk utviklingshemmede barn. Den unge rekrutten Arild er på vei tilbake til leiren etter perm. Men på togturen blir han møter han 14-årige Bene og stifter bekjentskap med behandlingshjemmet “Lia”, som huser elleve barn med psykiske lidelser. Arild føler det som sin plikt å hjelpe de vanskeligstilte barna, og blir værende ved hjemmet. Dette gjør at han siden blir stilt for retten for å ha uteblitt fra tjeneste. Skouen porsjonerer sin systemkritikk ut på intelligent vis; filmen veksler mellom rettsalscenene og flashbacks fra tiden ved barnehjemmet. Den tragiske historien rulles opp og får samtidig sin kommentar.


Medietilsynet