Fyret

Fyret
Passer for alle aldre
Snart er alle norske fyr automatisert. Fyrvoktere vil tilhøre fortiden. Dette er en kreativ refleksjon over fyrvokteren som minne ettersom elektroniske systemer erstatter han. Filmen er dedikert til den siste norske fyrvokter.


Medietilsynet