1099 Korstogene til Jerusalem

1099 Korstogene til Jerusalem

1099 Korstogene til Jerusalem
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om korstogene.

Den 27. november 1095 venter en forsamling mennesker utenfor byen Clermont. Paven Urban den 2. skal holde tale. Denne talen fører til at tusenvis av mennesker får mot til å dra mot Jerusalem som Guds soldater: "Det haster at dere gir deres brødre i Orienten den hjelpen de så ofte er blitt lovet, og som de trenger. De er blitt angrepet av muslimene, som nå er kommet helt til Romania-området." Filmen tar for seg hvordan korsfarerne reiser og kjemper for Konstantinopel, okkupasjonen av Antiokia og ferden til Jerusalem. Dette korstoget var det første i en rekke erobringstokter i Guds navn.
Medietilsynet