Et svik mot oss alle

Et svik mot oss alle
Passer for alle aldre
1983 ble Arne Treholt dømt til 20 års fengsel i etterkrigstidens mest omtalte spionsak i Norge, en dom han aldri har kunnet leve med. I denne filmen følger vi prosessen rundt hans siste forsøk på å få saken gjenopptatt. Vi er med på en betydningsfull reise fra Kypros, der Treholt bor i dag, til hjemstedet på Brandbu. Dette er også et tilbakeblikk på en dramatisk rettsprosess, en påminnelse om den kalde krigens alvor, og en betraktning over opinionens reaksjon på Treholt-saken.


Medietilsynet