USA mot Al Arian

USA mot Al Arian

USA mot Al Arian
Anbefalt aldersgrense 9 år
Filmen er et nært portrett av en arabisk-amerikansk familie, rammet av terroranklager fra amerikanske myndigheter, en personlig historie om et samfunn der terrorfrykt har resultert i økende stigmatisering og diskrimenering av muslimer. Den gir et sjokkerende innblikk i hvordan USAs frykt for og kamp mot terrorisme kan stille sivile rettigheter i fare.
Beste nordiske dokumentar, Nordisk Panorama, 2007.PUBLIKUMSPRISEN under Tromsø Internasjonale Filmfestival.Nominert til 2 Amanda, 2007.


Medietilsynet