Imagining Emanuel

Imagining Emanuel

Imagining Emanuel
Anbefalt aldersgrense 12 år
Emanuels identitet er ukjent. Han har bodd papirløs og uten rettigheter i Norge siden 2003, og ønsker å returnere til Liberia. Men norske myndigheter hevder at Emanuel er fra Ghana, og har tvangssendt han dit to ganger. Begge gangene ble han returnert til Norge, med beskjed om at han ikke er Ghaneser. Emanuels liv er satt på vent – han har hverken tillatelse til å bli i Norge, eller noen måte å forlate landet lovlig på.


Medietilsynet