Med Maud over Polhavet

Med Maud over Polhavet
Passer for alle aldre
Isolert i isødet

Seieren i kappløpet mot Sydpolen hadde gitt Roald Amundsen berømmelse. Denne posisjonen utnyttet han for å få støtte til virksomheten som opptok ham mest: utforskningen av de ukjente delene av Arktis.
Han fikk bygget skipet Maud, som ble utrustet med apparater for oseanografisk, meterologisk og jordmagnetisk forskning. Maud var da det største og best utrustede skipet som foretok en polarekspedisjon.
"Maud" over Polhavet ble fotografert av flygeroffiseren Odd Dahl, som tok over kamera da Lund forlot skipet i juli 1922 - samtidig som Amundsen selv dro for å gjøre et fremstøt mot selve polpunktet.
Dahl fulgte Maud gjennom isen i to år, og dokumenterte både det vitenskapelige arbeidet og de mange kritiske situasjonene mannskapet på seks opplevde alene i isødet.


Medietilsynet