Vann og kloakk

Vann og kloakk

Vann og kloakk
Passer for alle aldre
Filmen omhandler vannets betydning for Oslo, både for næringsliv og privatpersoner. Den viser hvor vannet kommer fra og hva som skjer med det, og presenterer både byens vannforsyning og kloakkanlegg.


Medietilsynet