Barsel og barn i folketroen

Barsel og barn i folketroen

Barsel og barn i folketroen
Anbefalt aldersgrense 12 år
En blåsende høstdag for noen hundre år siden føder en kvinne sitt femte barn. Gjennom svangerskapet har Berta måtte passe seg for onde krefter som kan skade barnet - en død kråke, en brølende okse, en høne som blunker. Om sommeren må det samles blomster og urter til kampen mot sykdom og til bruk i barselsenga. Fødselsen blir vanskelig, men jordmora vet rådd. Med magiske hjelpemidler blir barnet forløst - og heldig er det at barnet er et søndagsbarn, for da er det særlig vernet mot sykdom, tusser og spøkeri.


Medietilsynet