Grønt lys

Grønt lys

Grønt lys
Passer for alle aldre
Humoristisk opplysningsfilm om problemene som oppstår når både fotgjengere og biler som skal svinge, får grønt lys i et kryss. Leif Juster spiller seg selv som den klønete fotgjengeren som bare gjør feil, mens trafikksjef Johne (daværende trafikksjef i Oslo) prøver så godt han kan å forklare Juster hvordan man skal opptre korrekt i en slik situasjon.


Medietilsynet