Til ditt eget beste

Til ditt eget beste

Til ditt eget beste
Anbefalt aldersgrense 12 år
En undersøkende dokumentarfilm om norsk psykiatri med utgangspunkt i den fastlåste Juklerød-saken. I autentiske opptak fokuseres det på de uønskede konsekvensene det kan få for mennesker å komme i kontakt med psykiatrien. Filmen setter søkelyset på, og forsøker å avmystifisere de synlige resultatene.


Medietilsynet