Gåten Scandinavian Star

Gåten Scandinavian Star

Gåten Scandinavian Star
Anbefalt aldersgrense 15 år
I 1990 omkom 160 mennesker i en brann ombord på M/S Scandinavian Star, som gikk i fergetrafikken mellom Norge og Danmark. Offentlig og privat etterforskning av ulykken har helt frem til i dag avdekket mangler og svakheter ved politietterforskning, redningsarbeid og ulike myndigheters ansvarsforhold ved større ulykker til sjøs. Denne filmen tar for seg kritikkverdige forhold ved rederienes eierskaps -og ansvarsforhold, sjøfartsmyndighetenes manglende kontroll og de etterlattes opplevelse av dette som en del av tragedien.


Medietilsynet