Søk - Filmarkivet

Søk

Treff 1-24 av 81.
Sortèr

MATTE i Praksis: Ukas nøtt
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Hver uke blir elevene stilt overfor en matematisk nøtt som det er frivillig å levere...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Trenger vi læreboka?
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse, Tallforståelse og regnetrening for 1.-4.trinn i grunnskolen. "Er det trong for lærebok i det heile teke på alderssteget 1.-4.?...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Tolverterning
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Tolverterning er en inspirerende og morsom aktivitet som ble til etter utprøving blant...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Terninger gjennom fire år
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Filmen syner bruk av terningar på fleire trinn og får godt fram progresjonen som skjer...
kr 20,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Telle- og gangesang
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Målet med disse to sangene er å la elevene oppdage mønster i tallenes verden. Sangen...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Telle kongler
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Hovedmålene med Telle kongler e r at elevene skal kunne koble tall og mengde og kunne...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Tallet er 4
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Målet for filmen Tallet er 4 er at elevene skal kunne lese tallet 4, kunne forme/skrive...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Tall på rekke
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Tall på rekke er et undervisningsopplegg som tar sikte på å bygge opp elevenes tallforståelse...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Søskenår
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Her viser elevene sin matematiske kompetanse ved å jobbe med et for barna velkjent...
kr 20,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Ringkast
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Ringkast er ein variant av ringspel. Pinnane vert merka med dei tala læraren ønskjer...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Regneverksted
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Rekneverkstad er eit undervisningsopplegg som tek sikte på å trena addisjon og subtraksjon...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Problemløsning del 2
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Problemløsning del II er en fortsettelse av oppgavene i filmen Problemløsning I, og...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Problemløsning del 1
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Målet med filmen er at elevene skal lære å takle problemstillinger de ikke har sett...
kr 20,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Posisjonssystemet med kort
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Posisjonssystemet med kort er en supplerende måte å øve plassverdier på. Elevene får...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Posisjonssystemet
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Her får elevane øving i posisjonssystemet på ulike vis. Konkretar, visualisering,...
kr 20,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Pizza og brøk
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Pizza og brøk er et lengre tverrfaglig undervisningsforløp som kopler matematikk...
kr 20,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Papirfly
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Formålet med Papirfly er at eleven skal få øvelse i måling med egne mål, kunne finne...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Nærmest 100
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Nærmest hundre er et morsomt terningspill der elevene får øvd seg i regneartene addisjon/subtraksjon,...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Nimspillet
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Nim er et spill for to personer. 29 pinner legges i en bunke mellom de to spillerne. De...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Matto på flere måter
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Matto er en variant av bingo hvor elevene lager sine egne regneoppgaver. Elementene...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Matematikkfaget i endring?
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse/Tallforståelse og regnetrening. 1.-4.trinn i grunnskolen. "Matematikkfaget har vore eit statusfag med vekt på pugg og drill...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Makaroniregle
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Dette er ei regle lærar Anne-Britt Hanssen høyrte nokre jenter synge i eit friminutt....
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Introduksjon til subtraksjon med konkreter
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Målet her er at elevane skal arbeida praktisk med rekneforteljingar og få ta i bruk...
kr 10,00
Leiefilm
MATTE i Praksis: Håndball
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Filmen viser en lek der målet er å øve på multiplikasjonstabellene på en artig og...
kr 10,00
Leiefilm
1   2   3   4