Hamsun

Hamsun

Hamsun
Anbefalt aldersgrense 9 år
En aldrende Knut Hamsun er i ferd med å miste nærheten til kona Marie, mens han tilbringer hva han tror er sine siste dager med å legge kabal på gården Nørholm i Grimstad. Samtidig kommer Marie i kontakt med Vidkun Quisling, en mann hvis idealer og politikk appellerer til henne. Hun bruker sitt navn til å lage blest om NS, og Knut blir også svakere for disse. Da krigen bryter ut blir den 80 år gamle Hamsuns overvurderte forhold til de tyske nazistene kjent over hele landet. Men Knut selv lar seg ikke rokke av verken nazistene eller motstandsbevegelse. Han står bastant på sine egne meninger, hvilket feller ham ved krigens slutt. Hva som ei heller lar seg rokke er Hamsuns stolthet, selv om det norske folk vil bruke mange år før de igjen vil se på ham som en nasjonal stolthet...


Medietilsynet