Landstrykere

Landstrykere

Landstrykere
Anbefalt aldersgrense 9 år
Filmen er bygget på Knut Hamsuns roman med samme navn. Det underliggende hovedtema i Landstrykere er de gjennomgripende samfunnsendringene som fant sted i Norge fra 1860-åra. Industriproduksjon og handel preget i stadig sterkere grad folks liv og arbeid. Tradisjonelle livsmønstre i det mer stabile bondesamfunnet ble brutt opp. Hovedpersonen August er både en formidler mellom det gamle og det nye samfunnet og et resultat av hva det nye samfunnet gjør med folk. Han er den rastløse og normløse vandreren, tilpasningsdyktig, men uten røtter. Unggutten Edevart, den staute og trosskyldige representanten for det gamle samfunnet, fascineres av August og lokkes med på hans urolige livsstil. Den nye tiden seirer over den gamle.


Medietilsynet