Flaggermusvinger

Flaggermusvinger

Flaggermusvinger
Anbefalt aldersgrense 6 år
Flaggermusvinger er en episodefilm basert på tre korthistorier av Hans E. Kinck (1865-1926). Litteraturkritikere har ofte plassert Kinck i skjæringspunktet mellom naturalisme og nyromantikk, og særlig har hans evne til å mane fram lyriske stemninger blitt framhevet. Rent tematisk undersøkte Kinck hvordan historiske og sosiale konflikter kan forme mennesker, og sentralt i verkene hans stod natur- og miljøskildringer, noe som selvfølgelig viste videre til karakterenes indre tilstander.

Kincks noveller har derfor blitt regnet som vanskelige å overføre til film, og det var mange som rynket på nesen da Emil Stang Lund filmatiserte "Den nye kapellanen" i 1987. Men den fikk god mottakelse og ble belønnet med Amanda-prisen. Siden fulgte "Hvitsymre i utslåtten" (1990) og "Felen i ville skogen" (1992). I Flaggermusvinger knyttes de tre novellefilmene sammen av en rammehistorie - en flokk mennesker beveger seg gjennom et fjellandskap og leder kamera fra fortelling til fortelling.


Medietilsynet