Sing lingeling

Sing lingeling
Passer for alle aldre
Folkemusiker og artist Agnes Buen Garnås fra Bø lærer fem små jenter fra Åmotdal Kulturskole i Seljord å kvede. Jentene lytter og kveder. Det er stor sangglede og filmen viser hvordan eldgammel fortellertradisjon og overføring av historie og sangkunnskap fremdeles er i levende live (fra Kortfilmfestivalens katalog).


Medietilsynet