Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år

Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år

Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år
Passer for alle aldre
Denne dokumentarfilmen fra 1945 er den første stort anlagte filmdokumentasjonen om Kong Haakon VII og hans virketid i Norge fra 1905 til 1945. Filmen var en publikumsuksess på norske kinoer fredshøsten 1945, men har siden ikke vært vist offentlig. Deler av den har vært regnet som tapt. Det fullstendige originalmaterialet til filmen ble gjenfunnet for få år siden, og filmen er nylig restaurert ved Nasjonalbibliotekets Lyd- og bildearkiv i Mo i Rana. Flere filmer er siden blitt laget om den norske kongefamilien, men denne har sin styrke i en forbløffende detaljrik gjengivelse fra kroningsferden 1906, med opptak av lokalhistorisk verdi for hele Norge, et grundig fokus på kongens innsats i og utenfor Norge gjennom krigsårene (1940-45), og ikke minst gjensynet med kongefamiliens hjemkomst etter freden.


Medietilsynet