Oss fotgjengere imellom

Oss fotgjengere imellom

Oss fotgjengere imellom
Anbefalt aldersgrense 6 år
Trafikkulykkene i Oslo har økt sterkt, og mange av ulykkene skyldes fotgjengernes atferd. Denne oppdragsfilmen fra Trafikkpolitiet og Oslo kinematografer prøver å gjøre noe med dette, den forsøker å påvirke fotgjengernes holdning til større trafikkbevissthet. Gatebilder fra Oslo sentrum med fotgjengere, bilister og trikker.


Medietilsynet