Oslo havn, byens hjerte

Oslo havn, byens hjerte

Oslo havn, byens hjerte
Anbefalt aldersgrense 6 år
Filmen presenterer havna og de tekniske fasiliteter havna kan tilby i lasting, lossing, transit, viderebefordning, osv. Den viser også havnearbeid som støpearbeid, dykking, i forbindelse med modernisering, utbygging og reparasjon.
Den gir god innsikt i den tids laste og lossemetoder, og øvrige rutiner omkring skipstrafikken.


Medietilsynet