Gass har fremtiden for seg : Oslo gassverk

Gass har fremtiden for seg : Oslo gassverk

Gass har fremtiden for seg : Oslo gassverk
Passer for alle aldre
På midten av 1950-tallet importerte Oslo årlig 27.000 tonn kull, som ble omdannet til koks, gass og tjære. Denne produksjonen foregikk på Oslo gassverk på Ankertoget. Gassen ble brukt både i private husholdninger og av næringslivet.


Medietilsynet