Oslo : byen med de grønne grenser

Oslo : byen med de grønne grenser

Oslo : byen med de grønne grenser
Anbefalt aldersgrense 6 år
Da Aker i 1948 ble innlemmet i Oslo ble byen med ett 27 ganger større, og det ble veldig tydelig at byen ligger landlig, omringet av skog og vann. Vi følger den grønne bygrensa fra Ljan på østsida av Oslofjorden, opp gjennom Østmarka, Nordmarka og ned igjen til fjorden. På vegen møter vi folk og dyr, jernbane, bondegårder, jorbruk og skogbruk.


Medietilsynet