Laksefiskerne

Laksefiskerne

Laksefiskerne
Passer for alle aldre
Sitjenotfisket har eksistert i 150 år og er en spennende og spesiell måte å fiske laks på. Brødrene Terje og Rolf Simmenes er tredje generasjons laksefiskere og bruker fortsatt to måneder hver sommer til å fiske laks i giljo. Giljo er et sindig system som består av utkikkstårn høyt over sjøen, et stort nett og et innviklet tausystem med steiner som lodd. For å drive sitjenotfiske bør man ha en god porsjon tålmodighet, for det handler i stor grad om å sitte og speide ned i sjøen for å se om det er noe laks på vei inn i fangstnettet. Sitjenotfisket er dessverre i ferd med å dø ut, og det finnes bare noen få sitjenoter igjen i hele landet.


Medietilsynet