I kjærleikens hus

I kjærleikens hus

I kjærleikens hus
Anbefalt aldersgrense 15 år
Fabrikken "Ringstads Farming" på Stranda på Sunnmøre er ein av endestasjonane i samfunnet. Bedrifta tek imot slakteavfall. Her vert dyrekadaver malt og kokt, og kjem i andre enden ut som mat til våre husdyr. "Koka" er ein mannsarbeidsplass. Humor blandar seg med ammoniakkgass, innmat, stank, varme kjelar, mjøl og feitt. Makabre omgjevnader har tøyd overlevingsevna hos Per, Rune, Odd og Odd. Dei hevdar at resirkuleringa dei driv er naudsynt. Jobben ville dei ikkje byte bort.


Medietilsynet