Bare Vær

Bare Vær

Bare Vær
Anbefalt aldersgrense 6 år
Bare Vær er et solid dokumentarportrett av Henningsvær i Lofoten. Stedet har vært selve symbolet for det kjente nordnorske vinterfisket av torsk gjennom flere hundre år. Samfunnet er i endring. Mangelen på fisk og myndighetenes reguleringer omkring dette, har endret mange av innbyggernes livsgrunnlag. Samfunnet ser nå ut til å gå mer og mer over til turistnæringen. Filmen reiser mange interessante spørsmål: Hva skjer med menneskene i denne endrings prosessen? Hva skjer med identiteten som et samfunn som preges av store endringer? Hvordan omstiller menneskene seg? Hva vil det si å leve i et samfunn med ekstremt vær og stor nærhet til naturkreftene? Bare Vær er en poetisk hyllest til alle mennesker som lever og bor langs en lunefull Norges-kyst – hvor naturen et helt bestemmende for deres valg her i livet.


Medietilsynet