Østmarka : marka bak blokkene

Østmarka : marka bak blokkene

Østmarka : marka bak blokkene
Passer for alle aldre
Byen vokser og friluftsområdene skrumper inn. Er enda flere drabantbyer i vente? En film om Østmarka - et friluftsområde som er i bruk hele året, hvortil 200.000 mennesker sokner. Filmen tar banen til markagrensa og viserbl.a glimt fra Nøklevann og annen idyll.


Medietilsynet