Inntil - vegge - leker

Inntil - vegge - leker

Inntil - vegge - leker
Passer for alle aldre
Vi kjenner ikke sanglekenes opprinnelse, men antakelig kom de til Norden i det 16. århundre. Gjennom tidene har de forandret karakter, og noen av lekene har tatt form som "inntil-vegge-leker". Filmen viser lekene i den form de har i dag, men noen av lekene er også rekonstruert fra gamle dager.


Medietilsynet