Norsk Films revy nr. 12, 1941

Norsk Films revy nr. 12, 1941

Norsk Films revy nr. 12, 1941
Passer for alle aldre
Musikklivet var et av de områdene innenfor kultursektoren som i størst grad sluttet opp om NS. Noe av forklaringen på dette kan være at mange norske komponister og musikere hadde fått sin utdanning i Tyskland og var dermed var sterkt knyttet til tysk kultur. I åpningsreportasjen i denne revyen markeres Christian Sindings død med pomp og prakt. Også maleren Jacob Sømmes minneutstilling blir viet en reportasje. Dette kan betraktes som et ledd i kampen om nasjonale symboler, hvor nasjonalt og internasjonalt kjente kunstnere integreres i en nasjonalsosialistisk sammenheng og blir en del av NS' kulturbilde. En slik "adopsjons-strategi" finner vi flere eksempler på i Norsk Films revy.
Innslag:
1) Christian Sinding død
2) Minneutstilling - Jacob Sømme
3) Reveutstilling i Trondheim og norsk platinarev
4) Bærumsbanen tilknyttes Røabanen
5) Norge: en nasjon av flyvere
6) Kvinnenes julemesse
7) NS oppretter mødrekontorer
8) Serpentin fra Røros
9) Hirdstevnet i Bergen
10) Norsk ull - Sandnes ullvarefabrikk
11) Tingelstad kirke 75 år
12) Vanføres uke på Sofies Minde
13) Den nasjonale scene åpner etter ombyggingen


Medietilsynet