Norsk Films revy nr. 8, 1941

Norsk Films revy nr. 8, 1941
Passer for alle aldre
Det er ikke ofte den tyske okkupasjonsmakten får en slik presentasjon som i reportasjen fra den tyske høsttakkefesten i denne revyen. Reichskommissar Terboven står i sentrum, og hans tale blir grundig referert. Her stilles det norske folk overfor to mulige framtidsscenarier: enten å miste sin selvstendighet og bli oppslukt av det tyske riket, eller å velge NS sin vei og stå last og brast med Tyskland mot felles fiender. Terboven benytter anledningen til å angripe England og deres blokade av norsk farvann, og viser til hvordan Tyskland nå sikrer matforsyningen på tross av dette. Disse poengene utdypes også i senere reportasjer i denne revyen, noe som gjør dette til et godt eksempel på filmrevy som propaganda.
Innslag:
1) Tysk høsttakkefest i Oslo
2) Oslo kommune leier fiskevann i Nordmarka
3) Admiral Böhm på besøk i Norge
4) Terrierutstilling på Bislet
5) Svalbard
6) Tyske næringsmiddeltilførsler til Norge
7) Vigelands barneskulpturer
8) Ibsenminner i Skien og Grimstad
9) Reichsgesundheitsführer Dr. Conti besøker tyske soldathjem
10) Hest, fe- og saueutstillinger
11) Fra minister Dr. Lundes reise i Finnmark
12) Lav-eksport fra Østerdalen
13 Teaterskolen i arbeid
14) A.T. idrettsmønstring i Kristiansand


Medietilsynet