Norsk Films revy nr. 3, 1941

Norsk Films revy nr. 3, 1941
Passer for alle aldre
Filmrevyenes rapporter fra NS' stevner og møter hadde en viktig funksjon i forhold til å formidle partiets politiske ideologi, slik reportasjene fra NSUFs sommerleker og fra statsråd Lundes tale gjør det i denne revyen. Slik blir filmrevyene historiske dokumenter til å forstå sider ved den norske nasjonalsosialsimen. Men dette er også et rikt kildematerialet for beskrivelsen av dagliglivet under okkupasjonen. I denne revyen kan vi bl.a. se bilder fra barnas fritidstilbud i sommer-Oslo og damemoter anno 1941, slik disse ble utformet i Rørostweed.
Innslag:
1) Norsk kolonihageforbund ? Kolonihagen på Sogn i Oslo
2) NSUFs sommerleker i Drammen
3) Statsråd Lunde taler på Torpa i Oppland
4) Dagkolonier for barn på Ekeberg
5) Fabrikasjon av Røros-tweed
6) Skogkultivering på Romerike


Medietilsynet