Fru Inger til Østråt

Fru Inger til Østråt

Fru Inger til Østråt
Anbefalt aldersgrense 12 år
Dramaet utspiller seg i 1528 idet den svenske adel, med støtte fra bøndene i Dalarne, samler seg til opprør mot Gustav Vasa. Opprøret ledes av Peder Kanzler, og hensikten er å sette den unge Sten Sture, sønn av den forrige riksforstanderen, på tronen. Opprørerne søker også støtte hos misnøyde nordmenn, som ser en sjanse til å kaste det danske åk av sine skuldre. Fru Inger, enke etter rikshovmester Nils Gyldenløve, er av gammel norsk adelsætt, og hun er en økonomisk og politisk maktfaktor i Norge. Det er derfor hennes støtte de svenske opprørerne først og fremst søker.


Medietilsynet