Norsk Films revy nr. 4, 1941

Norsk Films revy nr. 4, 1941

Norsk Films revy nr. 4, 1941
Passer for alle aldre
I NS sin' planer for nyordningen av Norge hadde ungdommen en sentral plass, noe flere av innslagene i denne revyen vitner om. Mest uhyggelig er reportasjen fra NS-lærernes møte i Palassteatret. Det undervinklede kameraet gjør her talerne ekstra truende. Og budskapet er ikke mindre skremmende. "Barna skal vies til den kamp som må til for at det nordiske blod skal leve" blir det sagt. Grunnlaget var ikke nødvendigvis barnas beste, men "å skape en rasemessig idealtype". Ikke rart konflikten mellom lærer og NS-myndigheten etter hvert spisset seg til med slike undervisningsmål.
Innslag:
1) Besøk i en norsk glødelampefabrikk
2) NS-lærernes møte i Palassteatret
3) Soppkontroll i Oslo
4) Husflid og hjemmearbeid
5) Husmorskoler
6) Idrettsleker i Drammen
7) Utstillingen Normannafolket forberedes
8) Skolene begynner
9) Nyryddingsbruk på Hvamsfeltet i Årnes
10) Krigsbytte fra Sovjetrussland


Medietilsynet