Norsk Films revy nr. 12, 1941

Norsk Films revy nr. 12, 1941
Passer for alle aldre
Musikklivet var et av de områdene innenfor kultursektoren som i størst grad sluttet opp om NS. Noe av forklaringen på dette kan være at mange norske komponister og musikere hadde fått sin utdanning i Tyskland og var dermed var sterkt knyttet til tysk kultur. I åpningsreportasjen i denne revyen markeres Christian Sindings død med pomp og prakt. Også maleren Jacob Sømmes minneutstilling blir viet en reportasje. Dette kan betraktes som et ledd i kampen om nasjonale symboler, hvor nasjonalt og internasjonalt kjente kunstnere integreres i en nasjonalsosialistisk sammenheng og blir en del av NS' kulturbilde. En slik "adopsjons-strategi" finner vi flere eksempler på i Norsk Films revy.
Innslag:
1) Christian Sinding død
2) Minneutstilling - Jacob Sømme
3) Reveutstilling i Trondheim og norsk platinarev
4) Bærumsbanen tilknyttes Røabanen
5) Norge: en nasjon av flyvere
6) Kvinnenes julemesse
7) NS oppretter mødrekontorer
8) Serpentin fra Røros
9) Hirdstevnet i Bergen
10) Norsk ull - Sandnes ullvarefabrikk
11) Tingelstad kirke 75 år
12) Vanføres uke på Sofies Minde
13) Den nasjonale scene åpner etter ombyggingen


Medietilsynet